ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A SZERZŐDÉS TÁRGYÁNAK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

 

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett

feltüntetett dobozár. A feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

 

A szerződés nyelve: magyar.

 

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

 

Házhozszállítással történő rendelés esetén kérjük, átvételkor ellenőrizze a csomag

sértetlenségét, a csomag átvétele után a számlán szereplő adatok helyességét. Kérjük,

észrevételeiről tájékoztassa üzletünket, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI

 

Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon

teheti meg: A vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a

vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)

számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve

gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával

együtt visszajuttatnia címünkre. Webáruházunk kizárólag sérülésmentes, hiánytalan

tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat

megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló

számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia. Amennyiben a

visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a hbhungary.hu kötelezettséget

vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag

átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

 

Kivételek:

 • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
 • Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót kozmetikumok esetén, amennyiben a terméket kibontotta, a védőfóliát eltávolította. Az elállási jogot ilyen termékek esetén Felhasználó csak az eredeti csomagolás, és a termék sértetlensége esetén gyakorolhatja. FONTOS, hogy az elállási jog kozmetikai termékekre korlátozottan vonatkozik. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Azaz, ezen termékek esetében az elállási jog akkor érvényesíthető, ha a vevő bontatlanul, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza az eladóhoz.

 

 

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

 

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

Panaszkezelés rendje

 

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Szavatosság

– 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

– Fontos tudnivalók a 2003. november 22. előtt és november 22-tol vásárolt kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban.

Jótállást (vagy köznapi elnevezéssel garanciát) bármelyik szerződő fél vállalhat általában a szerződésszerű teljesítésért .A jótállási kötelezettség akkor is létrejön, ha azt a fél a szerződésben nem, csak a termékre vonatkozó reklámban vállalta, illetve akár szóban is megállapodhatnak erről a felek.

A jogszabályi (kötelező) jótállás eseteiben a jogalkotó határozza meg, hogy milyen termékekre köteles garanciát vállalni a gyártó, forgalmazó, és milyen feltételekkel. Ezektől a feltételektől csak a fogyasztó javára lehet eltérni, a jogszabály még közös megegyezés esetében sem teszi lehetővé például az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a jótállási idő: 1 év

 

AZ ELADÓ ADATAI

 • Cégszerű megnevezés: Eisen Ádám Ede Egyéni Vállalkozó
 • Székhely: 1163. Budapest, Csömöri út 243
 • Email cím: info@hbhungary.hu
 • Adószám: 68473200-1-42
 • Nyilvántartási szám: 51796279

 

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Teljesítés módjai:

 

 • GLS Futárszolgálat

 

Teljesítés költsége:

A termékek értékétől függően Magyarország egész területén a megrendelésben feltüntetett

aktuális ajánlatnak megfelelően.

 

GLS Futárszolgálat (2 munkanap)

 

A szállítás egységesen bruttó 1.500 Ft

A csomagolási díj ingyenes, kivéve a viszonteladói szerződéssel rendelkező partnereinknek,

akiknek a csomagolás után környezetvédelmi termékdíjat számítunk fel.

 

AZ ONLINE MEGRENDELT TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA:

 

A szállítási határidő átlagosan 2 munkanap. Hétvégén nincs kézbesítés. A termékek

kartondobozba csomagolva kerülnek kézbesítésre. Amennyiben a termék nincs raktáron, úgy

e-mail és/vagy telefon útján értesítjük a várható szállításról.

 

FIZETÉSI MÓDOK:

 

A termékek mellett feltüntetett értékek bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t, de nem

tartalmazzák a kiszállítás költségét.

 

Válaszható fizetési módok:

 

 • Utánvétel- a fizetés a csomag kiszállítását követő átvétellel egy időben történik, a

csomag és a kiszállítás díját a kiszállítást végző futárnak kell megfizetni

 • Fizetés bankkártyával a futárnak

 

RENDELÉS:

 

A webáruházban érvényes rendelés leadásának módja:

 1. Helyezze a terméke(ke)t kosárba
 2. A kosár tartalmának rendezése
 3. Szállítási mód kiválasztása
 4. Számlázási és szállítási adatok kitöltése
 5. Fizetési mód kiválasztása
 6. Megrendelés elküldése

 

A rendelés nem kötött regisztrációhoz.

 

Rendeléshez szükséges adatok:

 • Vásárló neve
 • Egyedi és érvényes e-mail cím
 • Élő és érvényes magyarországi vezetékes és/vagy mobiltelefonszám
 • Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől

 

Adatvédelem:

A vállalkozás a fogyasztó által a megrendeléssel, szerződéskötéssel összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatait harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.

Letöltés